InsERT S.A.

Ankieta dla Partnerów

Jesteśmy zainteresowani współpracą z firmą InsERT S.A.

Informacje ogólne
* Nazwa firmy:
* NIP: - - -
* Ulica:
* Kod pocztowy: -
* Miejscowość:
* Województwo:
Powiat:
* Telefon: +48 - - - -
Faks: +48 - - - -
* E-mail:
Dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z nami
* Imię:
* Nazwisko:
Telefon: +48 - - - -
E-mail:
Pytanie ankietowe
* Czy mieli już Państwo kontakt z programami firmy InsERT S.A.?
Zgoda na przetwarzanie danych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926) oświadczam, że znany jest mi administrator danych oraz jego siedziba, tj. InsERT S.A., Wrocław, ul. Jerzmanowska 2 i przysługujące mi prawo dobrowolnego podania danych i prawo do wglądu w dane oraz prawo do ich poprawiania i usuwania, jak również, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez InsERT S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926) oraz na przesyłanie przez InsERT S.A. (adres elektroniczny: insert [at] insert.com.pl i inne adresy w domenie insert.com.pl) informacji związanych z działalnością InsERT S.A., w szczególności informacji handlowych, w tym ofert, cenników i innych informacji służących promocji towarów i usług, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).