InsERT S.A.

Formularz zgłoszeniowy
dla zainteresowanych współpracą

Uwaga! Przed wypełnieniem poniższego formularza prosimy zapoznać się z dokumentem, w którym opisane są warunki uzyskania dostępu do stron dla Partnerów firmy InsERT oraz dostępne poziomy uprawnień.

Chcielibyśmy uzyskać dostęp do części serwisu WWW przeznaczonej tylko dla Partnerów firmy InsERT S.A.

Informacje ogólne
* Nazwa firmy:
* NIP: - - -
* Ulica:
* Kod pocztowy: -
* Miejscowość:
* Województwo:
Powiat:
* Telefon: +48 - - - -
Faks: +48 - - - -
* E-mail:
Dane do utworzenia konta administratora
* Imię:
* Nazwisko:
* E-mail:
Telefon: +48 - - - -
Pytanie ankietowe
* Informacje dodatkowe:
Zgoda na przetwarzanie danych

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z informacją o zasadach i celach przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych podanych w ankiecie jest InsERT S.A., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław, zwana dalej Administratorem.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji potencjalnych Partnerów Administratora, nadania im odpowiedniego statusu i uprawnień, umożliwiających współpracę pomiędzy Administratorem a danym Partnerem oraz w celu realizacji ewentualnych roszczeń. Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W przypadku udzielenia dobrowolnych zgód marketingowych dane osobowe będą przetwarzane także w celu oferowania innych produktów i usług (przy użyciu wybranego kanału komunikacji). Zgody te można wycofać w każdym czasie poprzez office [at] insert.com.pl Wycofanie zgód nie będzie miało wpływu na legalność tych działań przed ich wycofaniem.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest tutaj.

Jeżeli chce Pani/Pan być informowana/-y na bieżąco o ważnych zmianach w programach, innych produktach i usługach, ofertach oraz komunikatach skierowanych do naszych klientów, prosimy o wyrażenie odpowiedniej, dobrowolnej zgody na taką komunikację i przekazywanie informacji:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez InsERT S.A. końcowych urządzeń telekomunikacyjnych w celu przekazywania na podany przeze mnie adres e-mail i/lub numer telefonu informacji o ważnych zmianach w programach, informacji handlowych związanych z działalnością InsERT S.A., w tym w szczególności ofert, cenników i innych informacji, służących promocji towarów i usług, w formie:

W każdej chwili mogę wycofać każdą z wyrażonych zgód oraz zgodę na wszystkie formy komunikacji.

Przesłana do nas ankieta zostanie dokładnie sprawdzona, a umieszczone tam dane zweryfikowane. Jeżeli nic nie będzie budziło wątpliwości, bezzwłocznie prześlemy Państwu pocztą internetową hasło umożliwiające dostęp do naszych specjalnych stron WWW przeznaczonych dla Partnerów.

Serdecznie zapraszamy do takiej właśnie formy kontaktu z nami.