InsERT S.A.

Prośba o hasło

Uwaga! Przed wypełnieniem poniższego formularza prosimy zapoznać się z dokumentem, w którym opisane są warunki uzyskania dostępu do stron dla Partnerów firmy InsERT oraz dostępne poziomy uprawnień.

Chcielibyśmy uzyskać dostęp do części serwisu WWW przeznaczonej tylko dla Partnerów firmy InsERT S.A.

Informacje ogólne
* Nazwa firmy:
* NIP: - - -
* Ulica:
* Kod pocztowy: -
* Miejscowość:
* Województwo:
Powiat:
* Telefon: +48 - - - -
Faks: +48 - - - -
* E-mail:
Dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z nami
* Imię:
* Nazwisko:
Telefon: +48 - - - -
E-mail:
Pytanie ankietowe
* Informacje dodatkowe:
Zgoda na przetwarzanie danych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926) oświadczam, że znany jest mi administrator danych oraz jego siedziba, tj. InsERT S.A., Wrocław, ul. Jerzmanowska 2 i przysługujące mi prawo dobrowolnego podania danych i prawo do wglądu w dane oraz prawo do ich poprawiania i usuwania, jak również, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez InsERT S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926) oraz na przesyłanie przez InsERT S.A. (adres elektroniczny: insert [at] insert.com.pl i inne adresy w domenie insert.com.pl) informacji związanych z działalnością InsERT S.A., w szczególności informacji handlowych, w tym ofert, cenników i innych informacji służących promocji towarów i usług, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Przesłana do nas ankieta zostanie dokładnie sprawdzona, a umieszczone tam dane zweryfikowane. Jeżeli nic nie będzie budziło wątpliwości, bezzwłocznie prześlemy Państwu pocztą internetową hasło umożliwiające dostęp do naszych specjalnych stron WWW przeznaczonych dla Partnerów.

Serdecznie zapraszamy do takiej właśnie formy kontaktu z nami.