InsERT S.A.

Egzaminy online na Serwisantów InsERT

 

Kandydaci na Serwisantów InsERT mają możliwość zdawania egzaminów online – poprzez platformę e-learningową Akademii InsERT. Jego uczestnicy otrzymują materiały w formie szkoleń multimedialnych lub plików PDF, na podstawie których samodzielnie przygotowują się do egzaminu.

Zapisy na egzaminy
Zapisy na egzaminy są przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu dla Partnerów InsERT. Aby zapisać się na egzamin, postępuj zgodnie z następującą instrukcją:

 1. Wejdź na stronę szkoleń dla Partnerów.
 2. Wybierz opcję Egzamin online – pojawi się lista dostępnych egzaminów.
 3. Kliknij w ikonę Zapisy (ołówek) znajdującą się przy egzaminie, na który chcesz się zapisać.
 4. Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
 5. sprawdź swoje dane kontaktowe, w szczególności adres e-mail;
 6. pamiętaj o wprowadzeniu swojego loginu do platformy akademia.insert.com.pl (jeśli nie posiadasz loginu, przejdź do serwisu akademia.insert.com.pl i zarejestruj się);
 7. w przypadku egzaminu ze zmian w InsERT nexo/GT wskaż programy, z których chcesz odnowić uprawnienia;
 8. wprowadź swoją propozycję daty i godziny przystąpienia do egzaminu (egzaminy odbywają się wyłącznie w dni robocze, w godz. 9.00-14.00;
 9. zapoznaj się z regulaminem i instrukcją przeprowadzania egzaminu i zaakceptuj je.
 10. Otrzymasz informację o wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
 11. W ciągu 24 godzin dostaniesz potwierdzenie zaproponowanego terminu. Wiadomość zawierać będzie także fakturę pro forma, którą należy opłacić przed przystąpieniem do egzaminu. Informacje o kosztach znajdziesz w szczegółowym opisie egzaminu.
 12. Po opłaceniu faktury zyskasz dostęp do materiałów szkoleniowych, które pomogą Ci w przygotowaniu się do egzaminu.

 Jak wyglądają egzaminy online

 1. Egzamin jest przeprowadzany online na platformie e-learningowej akademia.insert.com.pl. Do wzięcia udziału w egzaminie konieczne jest posiadanie następującego sprzętu:
  • komputer z dostępem do internetu (z łączem odpowiednim do przeprowadzenia wideokonferencji);
  • głośniki lub słuchawki podłączone do komputera;
  • mikrofon podłączony do komputera (na czas trwania egzaminu);
  • kamera internetowa (na czas trwania egzaminu);
  • aplikacja TeamViewer (własna lub udostępniana przez nas).
 2. Egzamin składa się wyłącznie z pytań zamkniętych (test jednokrotnego wyboru). Ilość pytań oraz czas egzaminu zależą od typu egzaminu (na przykład, egzamin I poziomu z programu Subiekt nexo trwa 100 minut i składa się z 90 pytań).
 3. W ustalonym czasie uczestnik wysyła informację o gotowości do przystąpienia do egzaminu na adres egzaminy@insert.com.pl wraz z podaniem danych umożliwiających połączenie poprzez aplikację TeamViewer.
 4. Po otrzymaniu danych z pkt. 3 pracownik działu szkoleń nawiązuje połączenie.
 5. Egzamin rozpoczyna się po zweryfikowaniu tożsamości i zalogowaniu do platformy e-learningowej.
 6. Przebieg egzaminu jest rejestrowany (przesyłany obraz i dźwięk).
 7. Po zakończeniu egzaminu osoba zdająca może się rozłączyć.
 8. Po zdanym egzaminie następuje wprowadzenie uprawnień serwisanckich do systemu InsERTu.