InsERT S.A.

Szkolenia dla Partnerów

W niniejszej sekcji prezentujemy kursy przeznaczone dla Partnerów chcących pogłębić wiedzę dotyczącą naszych programów oraz dla tych, którzy chcieliby zostać naszymi Dyplomowanymi Serwisantami. Kursy są prowadzone przez Autoryzowane Centra Szkoleniowe Partnerów InsERT.

Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniach dla Partnerów prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Partnerów, którzy chcą się dowiedzieć więcej o ofercie szkoleniowej dotyczącej programów firmy InsERT, zachęcamy do kontaktu z działem szkoleń lub z Autoryzowanymi Centrami Szkoleniowymi Partnerów InsERT.

Uwaga! Zgłoszenie na szkolenie nie jest równoznaczne z przyjęciem (zapisaniem). Wszyscy, którzy prześlą zgłoszenie, wykonają przelew na całą należność i potwierdzą ten fakt u organizatora danego szkolenia, otrzymają informację o zapisaniu na wybrane szkolenie.

  • nexo
  • GT