InsERT S.A.

Formularz zapisów na szkolenie

Uwaga! W terminie do 5 dni od wysłania zgłoszenia prosimy o kontakt z Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym celem potwierdzenia dokonania przelewu na całą kwotę należną za szkolenie. Odpowiedni numer konta zostanie wyświetlony na ostatnim etapie procesu rejestracji oraz przesłany do Państwa pocztą elektroniczną w potwierdzeniu. Dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność podanego w poniższym formularzu adresu e-mail.

Informacje ogólne
* Nazwa firmy:
* NIP: - - -
* Ulica:
* Województwo:
* Kod pocztowy: -
* Miejscowość:
* E-mail:
Telefon stacjonarny: +48 - - - -
Telefon komórkowy: +48 - - - -
Faks: +48 - - - -
* Uczestnicy
Potwierdzenie wyboru szkolenia
Proszę o zapisanie wyżej wymienionej
osoby na szkolenie:
Zmiany w InsERT nexo (Poznań, 2020/06/16)
Wybór egzaminów:
* Proszę o zapisanie wyżej wymienionej
osoby na egzamin z programów:
Regulamin
* Akceptuję:
* Zgoda na przetwarzanie informacji przez ACSPI: