InsERT S.A.

Dostęp do stron dla Partnerów

Dostęp do stron WWW dla Partnerów przysługuje:

 • firmie, która znajduje się na liście dystrybutorów,
 • firmie, która serwisuje co najmniej 3 zarejestrowanych użytkowników (wymagana jest pisemna rekomendacja tych użytkowników),
 • firmie, która zostaje zarekomendowana przez dystrybutora Insertu S.A., u którego zaopatruje się w oprogramowanie.

W zależności od rangi Partnera, uzyskuje on różne uprawnienia dostępu do stron WWW dla Partnerów.

Poziom 0 - autor rozwiązania autorskiego (dostep do tego poziomu nie wymaga spełnienia warunków opisanych powyżej)

 • dostęp do wpisywania rozwiązań autorskich,
 • materiały techniczne.

Poziom 1 - początkujący Partner InsERT

 • dostęp do specjalnego numeru telefonu stacjonarnego do pomocy technicznej przeznaczonego dla Partnerów,
 • materiały techniczne,
 • ogólne materiały serwisanckie.

Poziom 2 - Pozostałe Punkty Sprzedaży (PPS) InsERT

Uprawnienia z poziomu 1 plus:

 • możliwość pobierania ulepszeń do naszych programów ze stron WWW,
 • dostęp do forum dla dystrybutorów,
 • dostęp do specjalnego, całodobowego numeru telefonu komórkowego do pomocy technicznej,
 • dostęp do Bazy Błędów i Sugestii,
 • rejestracja sprzedaży,
 • zakup programów,
 • zakup abonamentów (dotyczy wyłącznie Partnerów, którzy uczestniczą w systemie sprzedaży Abonamentów).

Poziom 3 - Partner InsERT (pracownicy firm, które zatrudniają serwisantów; serwisanci, których uprawnienia wygasły oraz inni wybrani Partnerzy)

Uprawnienia z poziomu 2 plus:

 • dostęp do specjalnej sekcji dla PI.

Poziom 4 - serwisant InsERT

Uprawnienia z poziomu 3 plus (bez dostępu do sekcji dla PI):

 • instrukcje i materiały dla serwisantów,
 • dostęp do specjalnego numeru telefonu stacjonarnego do pomocy technicznej przeznaczonego dla serwisantów,
 • możliwość wysyłania zapytań do pomocy technicznej przez formularz WWW.

Poziom 5 - Autoryzowany Partner InsERT

Uprawnienia z poziomu 4 plus:

 • dostęp do specjalnej sekcji dla API,
 • forum dla API.

Logowanie

Nazwa użytkownika:

Hasło: