InsERT S.A.

Ogólne warunki współpracy – obecność na liście Partnerów

 

 

Warunki zamieszczenia firmy na liście Partnerów:

 1. Bieżąca sprzedaż licencji programów InsERT nexo/PRO i InsERT GT oraz pozostałych programów InsERT – Subiekta 123 i zarezerwuj.pl – w okresie 12 miesięcy wstecz musi zostać odnotowana rejestracja minimum 3 dowolnych licencji ze wskazaniem Partnera jako firmy sprzedającej program.
 2. Wskazanie danych pracownika odpowiedzialnego za zarządzanie sprzedażą w punkcie handlowym.
 3. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowo-sprzedażowych SMS-em i e-mailem.
 4. Regularne, raz na kwartał, potwierdzanie danych teleadresowych.
 5. Aktywne uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach i webinariach dla Partnerów.
 6. Brak zaległości finansowych wobec Insertu.
 7. Uzyskanie i zachowanie pozytywnej opinii od Insertu.

Partner musi spełniać powyższe warunki w całym okresie współpracy. Niespełnienie tych wymagań skutkuje wykreśleniem firmy z listy Partnerów.

 

Partner zostaje także automatycznie skreślony z listy Partnerów w następujących przypadkach:

 1. Powtarzające się i uzasadnione skargi klientów na Partnera.
 2. Sprzedaż użytkownikom licencji szkoleniowo-testowych.
 3. Naruszenia prawa własności intelektualnej, w tym praw autorskich przysługujących Insertowi.
 4. Sprzedaż niezgodna z zasadami, np. kupno programu jako upgrade, a sprzedaż jako „pełny” pakiet.
 5. Handel nielegalnymi pakietami.
 6. Udostępnianie aktualizacji programów nieuprawnionym użytkownikom.

Logowanie

Nazwa użytkownika:

Hasło: