InsERT S.A.

Płatność

Pierwsze dwa zamówienia realizowane są za gotówkę (pobranie). Kolejne mogą być opłacane przelewem – standardowo w okresie 10-18 dni od dnia wystawienia faktury, a termin płatności uzależniony jest od osiąganych obrotów i terminowego uregulowania poprzednich płatności. W przypadku płatności gotówką lub przelewem do 3 dni możliwe jest doliczenie wartości aktualnego zamówienia do historii zakupów (obrotu) w celu osiągnięcia większego upustu.

Po miesiącu współpracy przyznajemy limit kredytowy. Nigdy nie może on przekroczyć 150% średniej miesięcznej wartości zakupów dystrybutora liczonej za okres minionych 7 miesięcy (UWAGA: w wyliczeniach nigdy nie uwzględnia się minionego miesiąca). Do czasu przyznania tak wyliczanego limitu Partner dysponuje limitem kredytowym w wysokości 1500 zł brutto.

Wystąpienie przeterminowanych zobowiązań wobec InsERT S.A. spowoduje natychmiastowe wstrzymanie realizacji kolejnych zamówień (płatność wyłącznie gotówką), zablokowanie możliwości generowania abonamentów, a także wstrzymanie wypłaty cash-back aż do momentu ich uregulowania. Ostatecznym krokiem będzie przekazanie sprawy do obsługującej InsERT kancelarii prawnej, co związane jest z pokryciem przez dłużnika nie tylko odsetek, ale także kosztów obsługi prawnej oraz ewentualnego dalszego odszkodowania.

Logowanie

Nazwa użytkownika:

Hasło: